ASIGURAREA CALITĂȚII

1. Asigurarea conditiilor de desfacere pe piata materialelor de constructie:

– certificarea controlului productiei
– certificare de produse
– aplicare marcaj CE
– eliberarea de declarații de performanță și/sau conformitate

2. Asigurarea de resurese de personal si de dotare tehnica pt realizarea de produse conforme cu cerintele de standarde si normative

3. Asigurarea realizarii unui feedback corespunzator cu utilizatorii produselor

CONTROLUL CALITĂȚII

1. Verificarea completa atat a produselor finale cat si a sadiilor interfazice de productie de catre personal de inalta calificare

2. Asigurarea de asistenta pre si postutilizare

LABORATOR

Autorizat ISC-cu dotare specifica necesara pentru realizarea intregii game de determinari necesara pentru verificarea produselor realizate.

Profile de incercari autorizate pentru intreaga gama de produse:
– Profil de incercari si analizae agregate minerale;
– Profil de incercari cetoane de ciment si prefabticate din beton vibropresat;
– Profil mixturi asfaltice;
– Profil de incercari geotehnice