VIZIUNE

Viziunea antreprenorială a companiei Calcarul S.A. constă în a construi, a oferi și a promova la nivel local, județean și regional (zona de nord-est a României) experiențe parteneriale benefice pentru clienții săi, bazate pe calitatea și competitivitatea ofertei sale, a managementului și a oamenilor săi.

MISIUNE și SCOP

Misiunea companiei Calcarul SA constă în a activa ca un partener competitiv și credibil în domeniile sale de activitate economică, vizând în mod prioritar, urmatorul scop fundamental: satisfacerea clienților în condițiile unei oferte mai performante decât a concurenței – precum și următoarele scopuri esențiale:

  • consolidarea potențialului de profitabilitate a activităților firmei pe baza îmbunătățirii permanente a ofertei proprii de piață – rezultată dintr-un management centrat pe client, resurse și eficiență;
  • stimularea creșterii companiei pe termen lung prin procese investiționale orientate să genereze o dezvoltare structurala flexibilă și adaptivă a macroactivității, combinată cu o exploatare competentă a oportunităților conjuncturale;
  • maximizarea capacității de reacție și adaptare a companiei la cerintele unor piețe de desfacere și a unor medii sociale și de afaceri caracterizate prin creșterea restrictivității și permanența schimbărilor;
  • creșterea competitivității privind participarea la competiția economică generală și la proiectele de piață;
  • dezvoltarea aptitudinilor de conectare partenerială pentru creșterea predictibilității, a gradului de control asupra propriilor afaceri și pentru proactivarea oportunităților;
  • exercitarea unui management al calității (procese, produse, personal) și al mediului în care activăm, management capabil să genereze, să mențină și să gestioneze starea de conformitate calitativă, specifică fiecărui domeniu de activități al firmei, așa cum aceasta este prescrisă prin norme legale și tehnice, naționale și internaționale, prin contracte, autorizări, certificări și agremente și având în vedere maximizarea compatibilității cu cerințele, necesitățile, exigențele și așteptările clienților noștri și ale tuturor părților interesate de compania noastră;
  • asumarea unei culturi a parteneriatului bazat pe fidelizare și cooperare și ancorat atât în valori economice cât și transeconomice (protecția mediului, sprijinul societății civile,  susținerea de manifestări culturale și sportive, implicarea în problemele mediului social, ș.a.m.d.).