Agregate minerale

Agregate de carieră

Agregate dolomitice:
Natura petrografică a rocii-sursă: dolomit diagenizat.
Baza de producţie: Cariera Pârâul Cailor/Pojorâta, situată la 18 km de Câmpulung Moldovenesc, pe tronsonul de legătură cu oraşul Vatra Dornei.

Agregate andezitice:
Natura petrografică a rocii-sursă: andezit bazaltoid.
Baza de producţie: Cariera Măgura/Poiana Negri (situată la 22 km de oraşul Vatra Dornei pe tronsonul de legătură cu Pasul Tihuţa).

Agregate de balastieră

Natura petrografică a zăcământului-sursă: depozite riverane piemontale.
Baza de producţie (balastiera) se afla pe D.N. 17, în localitatea Molid, la 21 km de orasul Campulung Moldovenesc, pe drumul de legatura cu orasul Gura Humorului.