Agregate de balastieră

Natura petrografică a zăcământului-sursă: depozite riverane piemontale.

Baza de producţie (balastiera) se afla pe D.N. 17, în localitatea Molid, la 21 km de orasul Campulung Moldovenesc, pe drumul de legatura cu orasul Gura Humorului.

Nr.crt.

Denumirea produsului

AGREGATE NATURALE

1

Balast sort 0-63 mm (material pentru straturile de fundaţie şi bază)

2

Refuz ciur sort 60-300 mm (tip anrocament pentru consolidări, gabioane, fixaje şi umpluturi)

AGREGATE CONCASATE-SPĂLATE

3

Nisip concasat-spălat sort 0-4 mm

4

Pietriş concasat-spălat sort 4-8 mm

5

Pietriş concasat-spălat sort 8-16 mm

6

Pietriş concasat-spălat sort 16-25 mm

 

Produsele sunt certificate calitativ prin Certificatul de Conformitate Calitativa nr. 1833-DPC-98/598/EC/0021-2009, emise de catre Institutul Naţional de Cercetari in Transporturi, INCERTRANS Bucuresti.