Producție asfalt

Nr.
crt.

Tipul mixturii 
asfaltice

1.

BA 8

2.

MAT (4) 8

3.

BA 16

4.

BAR 16

5.

BAPC 16

6.

BAD 25

7.

BADPC 25

8.

AB 2

9.

Nisip bitumat (dressing)

Produsele sunt certificate calitativ prin Certificatele de Conformitate a Controlului Productiei in Fabrica nr. 2500-CPR-13 si 2500-CPR-14 emise GCP CERTIFICARI SRL Bucuresti.