Agregate dolomitice

Natura petrografică a rocii-sursă: dolomit diagenizat.
Baza de producţie: Cariera Pârâul Cailor/Pojorâta, situată la 18 km de Câmpulung Moldovenesc, pe tronsonul de legătură cu oraşul Vatra Dornei.

Nr.crt.

Denumirea produsului

PRODUSE DUBLU CONCASATE

1

Nisip concasat-filerizat sort 0-4 mm

2

Criblura sort 4-8 mm

3

Criblura sort 8-16 mm

4

Criblura sort 16-25 mm

PRODUSE SIMPLU CONCASATE

5

Savura sort  0-8 mm

6

Split sort 0-25 mm

7

Split sort 0-40 mm

8

Split sort 0-63 mm

PIATRĂ SPARTĂ

9

Piatra sparta sort 25-63 mm

10

Piatra sparta sort 40-63 mm

11

Piatra sparta sort 63-90(120) mm

ANROCAMENTE

12

Piatra  blocuri sort  0-50 kg/buc. (pentru pereuri şi gabioane)

13

Piatra blocuri sort 0-100 kg/buc. (pentru zidării uscate, pereuri şi gabioane)

14

Piatra  blocuri sort 100-300 kg/buc. (pentru fundaţii grele, blocaje, umpluturi, apărări şi consolidări de maluri şi taluzuri)

15

Piatra  blocuri sort 100-600 kg/buc. (pentru fundaţii grele, blocaje, umpluturi, apărări şi consolidări de maluri şi taluzuri)

Pentru materialele dolomitice: produsele si roca de provenienta (dolomit de clasa A) sunt certificate calitativ prin Certificatele de Conformitate Calitativa nr. 0069;0068;0066;0067/ 2014 (produse simplu si/sau dublu concasate pentru anrocamente, agregate legate sau nelegate hidraulic pt constructii in inginerie civila sau drumuri, mixturi asfaltice şi agregate pentru betoane) emise de catre Institutul Naţional de Cercetari in Transporturi, INCERTRANS Bucuresti.


Agregate andezitice

Natura petrografică a rocii-sursă: andezit bazaltoid.

Baza de producție: Cariera Măgura/Poiana Negri (situată la 22 km de oraşul Vatra Dornei pe tronsonul de legătură cu Pasul Tihuţa).

 

Nr.crt.

Denumirea produsului

PRODUSE DUBLU CONCASATE

1

Nisip de dublu concasaj sort 0-4 mm

2

Criblura sort 4-8 mm

3

Criblura sort 8-16 mm

4

Criblura sort 16-25 mm

PRODUSE SIMPLU CONCASATE

6

Split sort  0-25 mm

7

Split sort 0-40 mm

8

Split sort  0-63 mm

PIATRĂ SPARTĂ

9

Piatra sparta sort 16-63 mm

10

Piatra spartă sort 40-63 mm

ANROCAMENTE

11

Piatra  blocuri sort  0-50 kg/buc. (pentru pereuri şi gabioane)

12

Piatra blocuri sort 0-100 kg/buc. (pentru zidării uscate, pereuri şi gabioane)

13

Piatra  blocuri sort 100-300 kg/buc. (pentru fundaţii grele, blocaje, umpluturi, apărări şi consolidări de maluri şi taluzuri)

14

Piatra  blocuri sort 100-600 kg/buc. (pentru fundaţii grele, blocaje, umpluturi, apărări şi consolidări de maluri şi taluzuri)

Pentru materialele andezitice: produsele si roca de provenienta (andezit bazaltoid de clasa A) sunt certificate calitativ prin Certificatele de Conformitate Calitativa nr. 0072;0073;0071;0070/2014 (produse simplu si/sau dublu concasate pentru anrocamente, agregate legate sau nelegate hidraulic pt constructii in inginerie civila sau drumuri, mixturi asfaltice şi agregate pentru betoane) emise de catre Institutul Naţional de Cercetari in Transporturi, INCERTRANS Bucuresti.