Din punct de vedere istoric, societatea  acumulează o existență de peste 100 de ani, raportat la care perioada de după anul 2000 reprezintă de departe cel mai important și mai consistent interval de evoluție, concretizat prin schimbări pozitive, dezvoltare și succes.

Strict cronologic, pe amplasamentul actual al incintei centrale a firmei s-a aflat Furnalul de Var Pojorâta, societate înființată de către întreprinzătorul austriac Erwin Guingold, în perioada anilor 1901 – 1910; meritul lui Guingold, ca și a altor coloniști austrieci din acea perioadă, constă în a fi descoperit și a fi pus în exploatare zăcământul de calcare de la Botuș – Fundu Moldovei și de a fi construit și exploatat furnalul de calcinare din Pojorâta pentru obținerea de var bulgări, respectiv var stins în pulbere și pastă.


În aceastăa formă, unitatea a funcționat până în anul 1949 când, în urma naționalizării, este preluată de către Consiliul Popular Suceava – Direcția Industriei Locale prin Întreprinderea de Industrie Locală Rarăul Câmpulung Moldovenesc, structură care o administrează până în anul 1957; din acest moment ea trece în subordinea Intreprinderii de Exploatare și Industrializare pentru Agregate și Materiale de Construcții, I.E.A.M.C. Roman: în toată această perioadă, calcarul a fost expoatat și prelucrat pentru obținerea de var, piatră brută și spartă și ca amendament agricol. 

Din anul 1957 până în anul 1995, unitatea a aparținut de Combinatul Minier Suceava Gura Humorului – unitate de administrare regională (pentru aria geografică Bucovina) a activităților miniere și mineralurgice operate de către Regia (apoi Compania) Națională a Minereurilor Prețioase și Neferoase REMIN Baia Mare.

În forma sa actuală, Societatea Calcarul SA a fost înființată în anul 1995 prin Hotărârea Guvernului României nr. 694/1994, ca urmare a externalizării Secției Miniere Pojorâta din cadrul organizatoric al Sucursalei Miniere Gura Humorului (fostul Combinat Minier Suceava). Structura actuală de funcționare a fost consfințită în anul 1999 ca urmare a privatizării efective, anume, unitatea fiind preluată de către Asociatia Salariaților și Membrilor Conducerii și acționari ai Programului de Privatizare în Masă.

În perioada anilor 2008 – 2009, se structurează Grupul de Firme Calcarul (GFC), în urma achiziționării – mai intâi – a companiei Doxar SRL Gura Humorului, fost competitor local în domeniul prelucrării superioare a lemnului, agent economic specializat în construcții și structuri tehnice din lemn și – mai apoi – în urma preluării unei microintreprinderi locale – societate din domeniul serviciilor de transport marfă și închirieri de utilaje – companie redefinită ca Maroco Proserv Construct SRL Pojorâta, reprofilată pe construcții civile și servicii specializate pentru construcții și transformată în societate mică după numai doi ani de la cumpărare.