Valorificarea resurselor minerale

Extragerea și prelucrarea dolomitei magneziene provenite din zăcământul Pârâul Cailor – Fundu Moldovei, jud. Suceava …