Valorificarea resurselor minerale

[Rich_Web_Slider id=”1″]

Valorificarea resurelor minerale – cuprinde urmatoarea structura de activitati componente:

  • extragerea si prelucrarea dolomitei magneziene provenite din zacamantul

Paraul Cailor – Fundu Moldovei, jud. Suceava: exploatare de cariera si statie de prelucrare complexa pentru agregate – cu patru linii de fabricatie;

  • extragerea si prelucrarea andezitului bazaltoid provenit din zacamantul Magura

– Poiana Negri, jud. Suceava : exploatare de cariera si statie de prelucrare pentru agregate – cu doua linii de fabricatie;

  • extragerea si prelucrarea depozitelor aluvionare de pe cursul raului Moldova, in

perimetrul Doabra-Salatruc, sat Molid, comuna Vama, jud. Suceava: exploatare de balastiera si statie de prelucrare complexa pentru agregate – cu trei linii de fabricatie;

  • cercetare geologica si geo-miniera diversa.